Minst 20 % av 3,6 miljoner ska delas ut till företag med kvinnlig vd

Är du företagare med en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom utveckling av varor eller tjänster eller genom att närma dig en internationell marknad?

Sök affärsutvecklingscheckar som företag

Tillväxtverket öppnar nu programmet Affärsutvecklingscheckar. Företagare i Uppsala län kan ta del av totalt 3,6 miljoner kronor, varav minst 20 procent av dessa är öronmärkta för företag som drivs av en kvinna.

  • Stödet riktar sig till företag som har 2-49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor.
  • För utveckling av varor och tjänster kan företag söka mellan 50 000 kr och 500 000 kr.
  • För internationalisering kan man söka 50 000–250 000 kr. Checkarna är ett bidrag och företagen ska medfinansiera med lika mycket pengar själva.
  • Stödet kan användas till externa kostnader eller projektanställning.
  • Stödet kan inte användas till egen tid och inte heller till investeringar i maskiner, 0-serier o s v.

Är du intresserad av att ansöka? Läs mer och fyll i intresseanmälan på Tillväxtverket. Därefter kontaktar Almi Företagspartner dig för att se vilka förutsättningar som finns för en ansökan.

Tillväxtverket samarbetar med partnerskap över landet och i Uppsala län har ett partnerskap bildats mellan Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Innovationsbron AB, CONNECT Uppsala och Uppsala Innovation Centre. Vår roll är att informera om Affärsutvecklingscheckarna, och bistå i företagens ansökan om stöd.

Vill du veta mer? Kontakta Anette Widén, Almi Företagspartner Uppsala AB, 018–18 52 15, anette.widen@almi.se

Våra finansiärer och huvudpartner

Academicum Ahlford advokatbyrå Energimyndigheten Ernst & Young Grant Thornton Handelskammaren i Uppsala län Lindahl Advokatfirma Nordcloud Nordea PwC Regionförbundet Sh bygg STUNS StyrelseAkademien Uppsala BIO Uppsala Innovation Centre Uppsala universitet